Kedves Észak-Németországi Magyar Gyülekezetek! Kedves Testvéreink, Barátaink!

Most valóban mondhatjuk, hogy koronás időket élünk. Annak sok-sok negatívumával és kellemetlenségével. Új, szokatlan, sőt eddig sokak számára ismeretlen korlátokkal, hiányokkal, nyűgökkel. Többeknek a bezártság és egyedüllét eddig még nem tapasztalt formáját kell megélniük. Az elkeseredésből, kétségbeesésből talán csak az ment ki sokakat, hogy tudjuk, hogy ez csak átmeneti idő, nem tart tovább néhány hétnél. 

Az egyházakat, lelkészeket, presbitériumokat kérte a kormány, hogy ápr. 19., vasárnappal bezárólag maradjanak zárva a templomok, ne tartsunk semmilyen összejövetelt, se nagy, se kis közösségben, se gyülekezetnél, se házaknál. 

Nekünk ezzel még kis szerencsénk is van, mert mi –a tervezett konferenciák (presbiteri és EMEIK), húsvéti elutazások és szünet miatt eleve ápr. 25-re terveztük a következő istentiszteletünket. Akkor tudnak jönni a kolozsvári teológusok, akikkel teológusnapokat tarthatunk. Bár addig azért lettek volna a konferenciákon kívül bibliaóráink, ifjúsági összejöveteleink, húsvét hétfői összevont istentiszteletünk Braunschweigban, filmest és kisebb találkozások, de ezeket mind el kell hagynunk. Böjtben most ebben is böjtölnünk kell. 

A böjt szokásának kialakulása Jézus 40 napig pusztában töltött idejére, küldetésére való lelki felkészülésre kapcsol vissza. 40 napos böjt, imával, töltekezéssel, aminek a végén jött hozzá a Kísértő és keményen megpróbálta őt. Az éhes, meggyötört, hosszú ideig nélkülöző, egyedül lévő, kimerült ember próbája. A Kísértő abbéli próbálkozása, hogy Jézust megragadja az emberi testben való lét gyönge pontjainál és állapotát kihasználva hatalma alá, azaz szolgálatába állítsa őt. A krízisben, nélkülözésben, éhség, betegség, magányosság, félelmek idején ezek a gyönge pontok különösen esendővé teszik az embert és hajlamossá, sőt hajlandóvá tehetnek arra, hogy engedjünk a kísértéseknek.  Ezek a gyenge oldalaink tesznek minket esendővé.  A Kísértő el akarta érni, hogy Jézus hallgasson az ő tanácsaira, tegye azt, amit ő mond, és ezt folytatva majd másban is neki engedelmeskedjen. Jézus tudott erre NEM-et mondani. Ellent tudott állni, mert Isteni Lélek volt benne, ami még abban a meggyötört, kiéhezett állapotában is elég erőt és határozottságot tudott adni a nemet mondáshoz, az ellenálláshoz, a tartáshoz, azaz az önmagához és Isten egyedüli úrságához való hűséghez. A benne lakó Lélek, Isten Lelke képesítette őt erre. 

Istenünk nekünk is kínálja velünk létét Lelkével („..mert az Isten lélek” Jn 4, 24,).  

40 nap böjt.            Utolsó istentiszteleteink március 15-én voltak.  A napokat számolva megdöbbenve, azaz inkább rácsodálkozva állapítottam meg, hogy márc. 15-től, utolsó istentiszteletünktől a következőig, ápr. 25-ig egészen pontosan 40 nap telik el.  Úgy éreztem, ennek üzenete van. Remélem, hogy akkor már valóban szabad lesz találkoznunk! De addig is: Használjuk ki ezt az időt intenzívebb töltekezésre, „felfelé” nyitásra, következő életszakaszra, feladatokra, küldetésre való felkészülésre, tartásunk stabilizálására! Szelektáljunk, milyen szempontokat, támpontokat választunk ahhoz, hogy eldöntsük, mi a valóban fontos és mi nem. Keressük és találjuk meg újra azt az önmagunkat, akihez hűek akartunk lenni, de talán nem mindig sikerült. Tegyük mindezt imádságos megnyílásban Isten előtt, akihez talán szintén hűek akartunk lenni. Mi is megtapasztalhatjuk, hogy Ő erőt, bátorságot, tartást ad mindahhoz, ami vár ránk.  „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején!”Zsolt 50, 15 –hangzik gondviselő ajánlata. Tisztább látást ad a kísértések meglátásához és erőt ad a velük szembeni határozott NEM-et mondáshoz. A hiányzó evilági dolgok fontossága háttérbe szorul, hiányuk nem ijeszt, sőt sokszor felszabadulást élhetünk át a lemondásban, elengedésben is. Erőt és bátorságot ad egy olyan időszak átéléséhez, amilyenben eddig talán nem volt részünk. „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” Róm 8,31 –íratta Bocskai István a zászlóira sokkal nehezebb időkben, harcokban. Az Istenhez fordulás, lelki megnyílás, elcsöndesedés, felfelé figyelés erőt ad, tartást ad, vigasztal és kiemel, felemel. 

Ugyanakkor talán többeknek lehetőséget ad ez az idő arra is, hogy több időt töltsön szeretteivel, családjával. Adhatunk több figyelmet, szeretetet, amit talán eddig a sok mozgás, munka, kötelességteljesítés során nem tudtunk, de mindenképpen szakítsunk magunknak is időt a töltekezésre.  

Így lehet ez olyan idő, ami nem csak valahogy eltöltött, hanem befektetett idő, ami meghozza majd a gyümölcsét. Legyen ez a koronás idő ilyen böjt számunkra! Koronázzuk meg MI ezt a böjtöt ilyen módon! Figyeljünk a passió eseményeire is, Jézus böjtjére, megváltó halálára való készülődésére, a nagyheti eseményekre és búcsúzkodására. 

A koronavírus mellett (és helyett) irányítsuk figyelmünket inkább a töviskorona üzenetére.

Menkéné Pintér Magdolna

Kép forrása: http://www.reformatus.hu/mutat/17143/

Imádkozzuk együtt: 

Áldunk és magasztalunk Istenünk a nehéz helyzet ellenére is! 

Sok a kérdés bennünk! Hogyan tovább? Mi a terved? Mi a célod a jelenlegi helyzettel? Mit akarsz nekünk tanítani?  Mindezen kérdéseink/félelmeink mellett ott van a remény is szívünkben, ami nem hagy elkeseredve, reményvesztett állapotban. Nagy bátorítás az számunkra, hogy Te azt mondtad, fejünkön a hajszálat is számon tartod és egy sem eshetik le a nélkül, hogy Te ne tudnál róla. Add meg kérünk ennek a gondviselésnek a megértését mindannyiunk szívében, hogy nap mint nap megújulva a Te erődben tudjunk előre menni feladatainkban és bizonysága lehessünk a Te Fiadnak, Jézus Krisztusnak. Hadd lássák a körülöttünk élők, hogy erősen kapaszkodunk Beléd és ennek bizonysága más szívekben is felébressze a Benned való hitet. 

Urunk, Te arra bátorítasz bennünket a Zsoltáros szavain keresztül, hogy merjünk Hozzád kiáltani! Kiáltunk hát hozzád, hogy adj erőt  azoknak, akiknek egyedül kell megvívniuk otthonukban/karanténban a mindennapok harcait. Kiáltunk erőért azoknak, akik a betegséggel küzdenek! Hadd tudják legyőzni azt és újból egészségesen élhessenek. De kiáltásunk hangzik el azokért is, akiket azzal bíztál meg, hogy a betegek mellet legyenek, őket ápolják, gyógyítsák. Adj nekik türelmet, állhatatosságot, hogy még sok-sok gyermeked tapasztalja meg a gyógyulást! Kiáltunk vezetőink bölcs megoldásaiért! Kérünk, adj a kutatóknak mihamarabbi erdeményt az ellenszer megtalálására.

Továbbá kiáltunk hozzád azért, hogy teremts a káoszból rendet, hogy megnyugodva, gyülekezeti alkalmainkon is mihamarabb átélhessük az egymással való találkozás örömét!

Kérünk, hallgasd meg kiáltásunkat, nem a mi érdemeinkért kérjük, hanem egyedül a te Fiad, Jézus Krisztus érdeméért, aki töviskoronát viselt el azért, hogy bűneinket magára vegye. Ámen

Juhos Barnabás 

 

Amit még mindemellett tehetünk: 

Figyeljünk a közelünkben élő magyar (persze nem csak a magyar) idősekre, betegekre, gyengébbekre. Segítsünk nekik abban, hogy elkerülhessék a fertőzött helyeket, ne kelljen nyilvános helyre menniük ahhoz, hogy saját ellátásukat biztosítsák, mert rájuk különösen veszélyes ez a vírus. 

Elkezdtük az időseknek való bevásárlás szervezését. 

Kérjük, várjuk azoknak az idős testvéreinknek a jelentkezését, akik ezt a segítséget szívesen igénybe vennék!  

Kérjük, ők jelentkezzenek nálam a következő telefonszámon: 0173 352 48 52

vagy Juhos Barnabás ösztöndíjas teológusunknál:  0177 7161828  

Isten áldjon és őrizzen mindannyiunkat! 

Üdvözlettel, szeretettel

Menkéné Pintér Magdolna (ref. lelkész)       és       Juhos Barnabás ( teológus, KCSP ösztöndíjas)