Kedves Barátaink, Testvéreink, Honfitársaink!

A német protestáns egyházakat összefogó EKD (Evangelische Kirche Deutschland) több mint
60 éven át támogatta az Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozó Szolgálatunk
működését, biztosította a lelkészi fizetést és (bár kis mértékben, de) a szolgálatok
elvégzéséhez, lelkigondozáshoz szükséges útiköltségekhez is hozzájárult.

2013 óta jelentős összeggel támogatja az EKD a Németországi Magyarajkú Protestáns
Gyülekezetek Szövetségéhez tartozó magyar protestáns gyülekezeteket, amiből egy kis részt a
mi gyülekezeteink is kapnak. Ezzel a támogatással és a saját gyülekezeteinkben összejött
perselypénzekkel, adományokkal tudjuk ellátni a szolgálati területünkön adódó feladatokat.


A tavalyi év folyamán azt a döntést hozta az EKD vezetősége, hogy a Szövetségnek folyósított
támogatást évente 25 %-kal csökkenti, majd 2025-től egyáltalán nem támogatja a
németországi magyar protestáns gyülekezeteket. Az észak-németországi lelkészi állást (ami
75%-os alkalmazotti állás) viszont teljes mértékben fenntartja a lelkész nyugdíjba vonulásáig.
Ez egyrészt jó hír, mert így még néhány évig biztosítva van a lelkészi állás, másrészt rossz hír,
mert lelkészünk nyugdíjazása után az EKD-állás teljesen megszűnik, nem lesz lelkészi fizetés. Ez
tehát azt jelenti, hogy 2-3 év múlva mind a hat észak-németországi gyülekezetünkben
megszűnik a szolgálat: nem lesz magyar nyelven istentisztelet, lelkigondozás, bibliaóra,
keresztelő, gyermekistentisztelet, konfirmációs oktatás, ifjúsági munka, SEMMI…..

Így a jövőre nézve megoldásokat kell keresnünk, hogy mindez mégis tovább folytatódhasson
és gyülekezeteink megmaradhassanak. Hazai gyülekezeteink példájából tanulva (ahol a
gyülekezetek tartják el a lelkészt), meg kell próbálnunk nekünk is ezt az utat járni.
Önfenntartókká kell lennünk, ami sokak, kis összegű adományával sikerülhet is. A
mellékletben található nyilatkozat kitöltésével szeretnénk felmérni, hogy kik azok, akik szívén
viselik gyülekezeteink sorsát és ezért anyagi áldozatokat is hajlandók volnának hozni. Külső
segítséget csak akkor kérhetünk, ha mi már mindent megtettünk magunkért, így ezen áll vagy
bukik gyülekezeteink jövője.
Egy 50%- os lelkészi állás fenntartásához 200-250 fő legalább 20 eurós havi
támogatására lenne szükség 2023.01.01-től. Így mire az átmeneti idő után megszűnik az állás,
lesz egy anyagi alapunk, amivel magunk fedezhetjük a leendő lelkész fizetését.

Ezért kérjük, aki fontosnak tartja a fennmaradásunkat, és ezt vállalni tudja, az alábbi
nyilatkozat kitöltésével jelezze. Az egész évi adományáról mindenkinek tudunk hivatalos
igazolást adni, amit az adóvisszatérítés igényléséhez be tud nyújtani és természetesen
bármikor szívesen nyújtunk tájékoztatást a számla állásáról.


Gyülekezeteink közgyűlésének megbízottjai, presbiterei
és Menkéné Pintér Magdolna, ref. lelkész

Nyilatkozat