ISTEN HOZTA AZ Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat HONLAPJÁN!

ISTENTISZTELETEK

Szeretettel várunk mindenkit, aki családi körülményei, tanulmányai, vagy munkája révén észak-németországi gyülekezeteink területére kerül, gyülekezeteinkben istentisztelettel, bibliaórával, gyermek és ifjúsági alkalmakkal, lelkigondozói szolgálattal várjuk mindazokat, akik Jézus Krisztust magasztalják, akik Tőle életet, útmutatást, erőt, áldást, kérdéseikre választ, sebeikre gyógyulást várnak és a magyar nyelven hirdetett, olvasott és tanulmányozott Igét értik. Akik Istenhez közelítenek, egymáshoz is közelebb kerülnek. Ez adja a jó közösséget egymással, vagyis a gyülekezeteket és így együtt élhetjük meg az ígéretet:  „Aki énhozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem.” Jn 6,37

GYERMEK-istentisztelet

Az istentiszteletünk idejében a gyermekeknek külön foglalkozást tartunk. Bibliai történeteket veszünk a tartalmi vezérfonalul, mert keresztyén hitünkhöz a Bibliai és az abban foglalt üzenetek adják az elsődleges alapot. Igyekszünk ezt az gyermekek élete, képességeik és érdeklődésük szintjén, gyermekszerűen, ehhez illő segédeszközökkel végezni. A történethez kapcsolódóan énekeket tanulunk, barkácsolunk és játszunk is.

Szeretettel várunk erre minden 12 éven aluli gyermeket!

“Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” – Jn 8:12

Hírek

Gondolatok koronás böjtben

Gondolatok koronás böjtben

Kedves Észak-Németországi Magyar Gyülekezetek! Kedves Testvéreink, Barátaink! Most valóban mondhatjuk, hogy koronás időket élünk. Annak sok-sok negatívumával és kellemetlenségével. Új, szokatlan, sőt eddig sokak számára ismeretlen korlátokkal, hiányokkal, nyűgökkel....

Lélekemelő találkozások Peinéban és Hildesheimban

Lélekemelő találkozások Peinéban és Hildesheimban

Május harmadik hétvégéjén több program is megvalósult az Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat területén. Ilyen volt a 17-én délután másodszor megrendezésre került gyermekdélután a peinei roma gyermekek számára. Így esett, hogy a már említett...

Andreaskirche – egy turistacélpont szimbólummá válása

Andreaskirche – egy turistacélpont szimbólummá válása

Ahogy öregszem, egyre fontosabbak számomra a szimbólumok, s egyre gyakrabban találnak meg. Akinek van türelme, jöjjön most velem a címben már jelzett templomba, amely a közelmúltban több tekintetben is meglepett. Hildesheimban jó ideje áll a város közepén az...

“Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” – Mt 11:28