ISTEN HOZTA AZ Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat HONLAPJÁN!

„…..aki hozzám jön, azt semmiképpen nem taszítom el……”  Jn 6,37

Isten hozta! Szeretettel köszöntjük az Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat új honlapján!

Internetes oldalunkat abból a célból hoztuk létre, hogy bepillantást engedjünk az idelátogatók számára szolgálatunk, gyülekezeteink történetébe, programjaiba, eseményeibe. Hat gyülekezetben (területi központban) tartunk havi rendszerességgel istentiszteleteket és helyenként más programokat is: Bréma, Hamburg, Hannover, Braunschweig, Hildesheim, Göttingen.

Elérhetőségeinken keresztül szívesen állunk személyesen is a rendelkezésére.

Oldalunk még nagyon fiatal, igyekszünk bővíteni, folyamatosan frissíteni, gyülekezeteinkre, hitünkre és egyházainkra vonatkozó hírekkel, információkkal, építő tartalommal, bizonyságtételekkel ellátni.

Nagy örömünkre válna, ha e honlap segítségével, felvehetnénk Önnel a kapcsolatot e-mailben, telefonon, vagy akár személyesen is valamelyik gyülekezeti összejövetelünkön!

Bármelyik alkalmunkon szívesen, szeretettel és örömmel látjuk!

Addig is: Isten áldja és őrizze!

Menkéné Pintér Magdolna, református lelkész

ISTENTISZTELETEK

Szeretettel várunk mindenkit, aki családi körülményei, tanulmányai, vagy munkája révén észak-németországi gyülekezeteink területére kerül, gyülekezeteinkben istentisztelettel, bibliaórával, gyermek és ifjúsági alkalmakkal, lelkigondozói szolgálattal várjuk mindazokat, akik Jézus Krisztust magasztalják, akik Tőle életet, útmutatást, erőt, áldást, kérdéseikre választ, sebeikre gyógyulást várnak és a magyar nyelven hirdetett, olvasott és tanulmányozott Igét értik. Akik Istenhez közelítenek, egymáshoz is közelebb kerülnek. Ez adja a jó közösséget egymással, vagyis a gyülekezeteket és így együtt élhetjük meg az ígéretet:  „Aki énhozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem.” Jn 6,37

GYERMEK-istentisztelet

Az istentiszteletünk idejében a gyermekeknek külön foglalkozást tartunk. Bibliai történeteket veszünk a tartalmi vezérfonalul, mert keresztyén hitünkhöz a Bibliai és az abban foglalt üzenetek adják az elsődleges alapot. Igyekszünk ezt az gyermekek élete, képességeik és érdeklődésük szintjén, gyermekszerűen, ehhez illő segédeszközökkel végezni. A történethez kapcsolódóan énekeket tanulunk, barkácsolunk és játszunk is.

Szeretettel várunk erre minden 12 éven aluli gyermeket!

„Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” – Jn 8:12

Az ösztöndíjas segédlelkész bemutatkozása
Kedves Észak-Németországi Magyar Református Gyülekezetek!
Kedves Testvérek!
Erdély ország az és hazám. A hepehupás vén
Szilágyságban születtem, Máté András-Lőrincnek
hívnak és huszonöt éves vagyok. Désházán egy
színmagyar faluban élek szüleimmel, akik
mezőgazdasággal foglalkoznak. Összesen négyen
vagyunk testvérek. A nővérünk már külön családot
alapított a férjével, de a tizenhat éves húgunkkal és a
hatéves öcsénkkel együtt élünk a szülői házban.
Középiskolai éveimet Zilahon, a Zilahi
Református Wesselényi Kollégiumban végeztem
matematika-informatika tagozaton. Az Isten ezekben a
középiskolai években vont közelebb magához. Sok
ifjúsági program, csendesnap és hitéleti rendezvény
által Isten kimunkálta bennem és megértette velem,
hogy egy megtért hívő embernek alap feladata a
szolgálat, az evangélium hirdetése. Ezért hát azt
gondoltam, hogy akkor ezt csináljam hivatás és életvitel
szerűen. Ezek után tettem eleget az elhívásnak és
felvételemet kértem a Kolozsvári Protestáns Teológiára,
ahol – hála Istennek- sikeresen befejeztem az első négy
év alapképzést és már egy évet a mesterképzésből is.
Jegyesemmel közösen várjuk a 2023. július 22.
napját, amikor is Isten színe előtt áldást kérünk a
házasságra és örök hűséget fogadunk egymásnak.
Addig is örömmel és izgatottan várom az itteni
gyülekezeti tagokkal való találkozásokat, igyekszem
áldás hordozó. lenni úgy az igei, mint más jellegű
szolgálataimmal egyaránt.
Békesség Istentől!

Hírek

A Heti Ige e-mailben is kérhető

Kedves Barátaink, Testvéreink! Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a facebook oldalunkon (Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat) elindítottuk a Heti Ige sorozatot. Ebben -mindig ugyanazon kép kíséretével- hetente egy Ige (=bibliai...

Lenni, vagy nem lenni…… -gyülekezeteink jövőjérőL

Kedves Barátaink, Testvéreink, Honfitársaink!A német protestáns egyházakat összefogó EKD (Evangelische Kirche Deutschland) több mint60 éven át támogatta az Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozó Szolgálatunkműködését, biztosította a lelkészi fizetést és...

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” – Mt 11:28