ISTEN HOZTA AZ Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat HONLAPJÁN!

ISTENTISZTELETEK

Szeretettel várunk mindenkit, aki családi körülményei, tanulmányai, vagy munkája révén észak-németországi gyülekezeteink területére kerül, gyülekezeteinkben istentisztelettel, bibliaórával, gyermek és ifjúsági alkalmakkal, lelkigondozói szolgálattal várjuk mindazokat, akik Jézus Krisztust magasztalják, akik Tőle életet, útmutatást, erőt, áldást, kérdéseikre választ, sebeikre gyógyulást várnak és a magyar nyelven hirdetett, olvasott és tanulmányozott Igét értik. Akik Istenhez közelítenek, egymáshoz is közelebb kerülnek. Ez adja a jó közösséget egymással, vagyis a gyülekezeteket és így együtt élhetjük meg az ígéretet:  „Aki énhozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem.” Jn 6,37

GYERMEK-istentisztelet

Az istentiszteletünk idejében a gyermekeknek külön foglalkozást tartunk. Bibliai történeteket veszünk a tartalmi vezérfonalul, mert keresztyén hitünkhöz a Bibliai és az abban foglalt üzenetek adják az elsődleges alapot. Igyekszünk ezt az gyermekek élete, képességeik és érdeklődésük szintjén, gyermekszerűen, ehhez illő segédeszközökkel végezni. A történethez kapcsolódóan énekeket tanulunk, barkácsolunk és játszunk is.

Szeretettel várunk erre minden 12 éven aluli gyermeket!

“Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” – Jn 8:12

Hírek

Karácsonyi ünnepség a hamburgi magyar reformátusokkal

Karácsonyi ünnepség a hamburgi magyar reformátusokkal

Advent 3. vasárnapján, december 16-án került sor idén a karácsonyi ünnepi istentiszteletre a Hamburgi Magyar Református Gyülekezetben. Szokás szerint a Finn Tengerésztemplomban tarthattuk az alkalmat. Az istentisztelet a megszokott rendtől az ünnepi úrvacsorában,...

Karácsonyi Istentisztelet Göttingenben és Braunschweigban

Karácsonyi Istentisztelet Göttingenben és Braunschweigban

Nem volt éppen ideális az időjárás 2018. december 2-án, amikor a göttingeni és a braunschweigi magyar református gyülekezetekhez tartozók istentiszteletre gyűltek össze ezen a két helyen. Nem is akármilyen, hanem karácsonyi istentiszteleten lehettünk együtt, ami bőven...

“Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” – Mt 11:28